Συμμετοχή του σχολείου μας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESDW)

Συμμετοχή του σχολείου μας στην   Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESDW) μέσα από το eTwinning έργο 2023-2024 » Living with the Climate Change». Οι μαθητές επέλεξαν να εξερευνήσουν τον ΣΤΟΧΟ 13 – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ  (μέρος των 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ) μέσα από στατιστικά στοιχεία και δημιουργήσαν  ψηφιακές αφίσες.

Η δράση μας «Numbers Matter» καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της  Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης – EUROPEAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT WEEK (ESDW) 2023 : https://esdw.eu/events/numbers-matter/         

 

Κορυφή