Η Ιστορία του Σχολείου μας

Το σχολείο μας ονομάζεται 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του συστεγάστηκε με το 1ο Δημοτικό της Νέας Ερυθραίας. Από το 1979 όμως (όπως μαρτυρά η πινακίδα στην είσοδο) στεγάζεται σε δικό του κτίριο

 και λειτουργεί συστεγαζόμενο με το 3ο Δημοτικό Νέας Ερυθραίας.

Από το σχολικό έτος 2013-14 λειτουργεί με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) δηλ. όλοι οι μαθητές διδασκόμαστε Αγγλικά, Πληροφορική, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή με καθηγητές των συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

Το Σχολείο μας -χάρη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» – μονώθηκε, θερμαίνεται πλέον με  φυσικό αέριο ενώ αντικαταστάθηκαν και τα κουφώματα. Ο εσωτερικός ελαιοχρωματισμός-έργο των γονιών μας- συνέβαλε στο να εργαζόμαστε σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον.

Στους χώρους του προσπαθούμε καθημερινά να δώσουμε  απαντήσεις στα δεκάδες ερωτήματά μας συνεργαζόμενοι όχι μόνο με τους συμμαθητές μας αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Έτσι καταφέρνουμε να εξελισσόμαστε πνευματικά και ψυχικά διατηρώντας τα όνειρά μας ζωντανά και πολύχρωμα.