Σχέδιο Δράσης Σχολικής Μονάδας

Δείτε τον προγραμματισμό της σχολικής μας μονάδας για το σχολικό έτος 2023-24 εδώ:

Συλλογικός Προγραμματισμός 2023-24

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολείου 2022-23

Δείτε τον προγραμματισμό της σχολικής μας μονάδας για το σχολικό έτος 2021-22 εδώ:

Συνοπτική έκθεση Προγραμματισμού (Ιστοσελίδα)