Έκθεση Αυτοαξιολόγησης

  • 2022-23

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας για το σχολικό έτος 2022-2023:

Συνοπτική για την ιστοσελίδα

  • 2021-2022

Διαβάστε εδώ την περίληψη της  Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου 2021-22, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου μας:

Συνοπυική Έκθεση Αξιολόγησης Εκπ. Έργου 2021-22 (1)

 

  • 2020-2021

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου συμμετείχε στην απεργία/αποχή που κήρυξε η ΔΟΕ από κάθε διαδικασία αξιολόγησης. Η έκθεση που ακολουθεί συντάχτηκε μόνο από τον Διευθυντή του σχολείου, όπως τον υποχρεώνει ο νόμος 4823 άρθρο 97.

Έκθεση αυτοαξιολόγησης για την ιστοσελίδα