Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

α) Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης:

2ο Δ.Σ Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως 18/11/2020

β) Βοηθητικό Υλικό:

γ) Ψηφιακές Τάξεις