Εγγραφές σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

Για όσους ενδιαφέρονται να εγγράψουν το παιδί τους σε καλλιτεχνικό σχολείο μπορούν να επισκεφθούν

τους παρακάτω συνδέσμους για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες :

Χωροταξική Κατανομή Καλλιτεχνικά Σχολεία

Εισαγωγικές εξετάσεις σε καλλιτεχνικά σχολεία

 

Κορυφή