Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Από την αφήγηση στην επιστήμη- Καινοτόμες προσεγγίσεις για την προστασία των μελισσών», Τελική έκθεση

Το σχολείο μας υλοποίηση το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Από την αφήγηση στην επιστήμη- Καινοτόμες προσεγγίσεις για την προστασία των μελισσών» στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+ «Δημιουργικά εργαστήρια συγγραφής για την ενίσχυση της μάθησης STEAM» (CREAM) . Συμμετείχαμε ως πιλοτικό σχολείο  σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας EDUMOTIVA, τον ελληνικό εταίρο του προγράμματος ERASMUS+.

Οι πιλοτικές δραστηριότητες εντάχθηκαν στο έργο eTwinning του σχολείου μας «The Amplified Blue Planet: A Journey in STEM, Earth Observation, Artificial Intelligence, and Creative Writing for Environmental Awareness» και συμμετείχαν μαθητές/τριες από το ΣΤ1,ΣΤ2 και Στ3.

Τις δράσεις συντονισαν οι εκπαιδευτικοί Λάσκαρη Γεωργία, Περγάρη Ειρήνη και Αθηνά Πολυχρόνη.

Δείτε την τελική έκθεση στο σύνδεσμο: https://tinyurl.com/5xu2uwkt

Κορυφή