Συμμετοχή του σχολείου μας στην περιβαλλοντική δράση «Climate Action project»

Το σχολείο μας συμμετέχει φέτος στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Climate Action project», 🌎🌱όπου μαθητές συνεργάζονται πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα κατά τη διάρκεια έξι εβδομάδων (αιτίες/επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, επίλυση προβλημάτων, δράσεις). Το πρόγραμμά ενώνει εκπαιδευτικούς και μαθητές σε 6 ηπείρους και υποστηρίζεται από την  HH Dalai Lama, τον ΟΗΕ, το WWF, την Dr. Jane Goodall και παγκόσμιους ηγέτες. Η δράση στοχεύει σε σημαντικές δεξιότητες, όπως η Δημιουργικότητα, η Ενσυναίσθηση, η Επίλυση Προβλημάτων του πραγματικού κόσμου, η Συνεργασία και η Κριτική Σκέψη.

Κορυφή