Συμμετοχή του σχολείου μας στην περιβαλλοντική δράση «Climate Action project»

Το σχολείο μας συμμετέχει φέτος στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Climate Action project», 🌎🌱όπου μαθητές συνεργάζονται πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα κατά τη διάρκεια έξι εβδομάδων (αιτίες/επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,...
Περισσότερα
Κορυφή