Διδασκαλία της Β ξένης γλώσσας το σχολικό έτος 2023-24

Ενημερωθείτε από την εγκύκλιο για τις προθεσμίες που υπάρχουν εδώ:

ΕΓΓΡΑΦΟ 2023-2024

Υπεύθυνη δήλωση για τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Δ τάξης:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

Υπεύθυνη δήλωση για τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Στ τάξης:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤ

Κορυφή