Ξεκινάμε τα Ευρωπαϊκα προγράμματα 2023-2024 με δύο νέα έργα eTwinning!!

Με πολύ ενθουσιασμό το σχολείο μας συμμετέχει και φέτος σε δύο Ευρωπαϊκά έργα eΤwinning.

Συμμετέχουμε ως ιδρυτής στο eTwinning έργο   «The Amplified Blue Planet: A Journey in STEM, Earth Observation, Artificial Intelligence and Creative Writing for Environmental Awareness»       και ως εταίρος  στο eTwinning   έργο «  Living with the Climate Change« με τις Στ’ και Ε’ αντίστοιχα.

 

 

 

Κορυφή