2 Εθνικές Ετικέτες Ποιότητας eTwinning για το σχολείο μας

Τα 2 έργα eTwinning «Robotics Tour» και «Green Computing for Greener Earth»  τα οποία υλοποιήσαμε το σχολικό έτος 2022-2023 λάβανε την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας από την  Κεντρικής Υπηρεσίας Υποστήριξης . Η απονομή Ετικέτας Ποιότητας αποτελεί αναγνώριση του υψηλού επιπέδου των eTwinning δραστηριοτήτων που σχεδίασαν και υλοποίησαν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/τριες και τα σχολεία .

Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς και μαθητές!!

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το μενού «ETWINNING/ERASMUS ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» , ενότητα eTwinning – Δράσεις 2022-2023.

 

Κορυφή