Εγκύκλιοι για την Παράλληλη Στήριξη για το σχολικό έτος 2024-25

Ενημερωθείτε από την εγκύκλιο εδώ:

ΕΓΚΥΚΛ. ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2024-25 ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ

 

Αιτήσεις μπορείτε να παραλάβετε από το σχολείο ή να τις κατεβάσετε από εδώ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Α_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Β_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΒΠ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Γ_ΑΙΤΗΣΗ_ΣΝ

Ειδικά για όποιον/α καταθέσει αίτηση για Σχολικό Νοσηλευτή παραθέτουμε το απόσπασμα από τις οδηγίες που λάβαμε:

«Παρακαλούμε να ελεγχθούν με μεγάλη προσοχή οι ιατρικές γνωματεύσεις, ώστε αν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της εγκυκλίου, (π.χ. όταν η γνωμάτευση δεν έχει εκδοθεί μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και εντός εξαμήνου από την ημερομηνία αίτησης του γονέα/κηδεμόνα, όταν δεν αναφέρεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή ή δε φέρει τη στρογγυλή σφραγίδα του Νοσοκομείου ή τη σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή Πανεπιστημιακής Κλινικής) να υπάρχει το χρονικό περιθώριο αντικατάστασης  ή συμπλήρωσής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: οπωσδήποτε να περιγράφεται ο σκοπός για τον οποίο εκδόθηκε η εν λόγω γνωμάτευση («για Σχολ. Νοσηλευτή»).»

Κορυφή