Ενέργειες για τη Β’ Ξένη Γλώσσα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

 

Νέα Ερυθραία ,  10/05/2018

2o  Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας

Αγαπητοί γονείς σας αποστέλλουμε το απόσπασμα από την εγκύκλιο για τη Β ξένη γλώσσα που αφορά στους μαθητές/τριες της ΣΤ:

 Ενέργειες για τη Β’ Ξένη Γλώσσα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Σύμφωνα με τη με αριθμ. 53476/ΓΔ4/04-04-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1171, τ.Β΄) «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων», οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών σχολείων, αφού ενημερωθούν από τους/τις Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων στα οποία διδάσκεται η ιταλική γλώσσα, ενημερώνουν εντός του Μαΐου με επιστολή τους, τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης και τους γονείς και κηδεμόνες τους σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής της ιταλικής γλώσσας ως 2ης ξένης γλώσσας στο γυμνάσιο, καλώντας τους να υποβάλουν σχετική γραπτή δήλωση μέχρι την 8η Ιουνίου 2018. Ενημερώνουν, επίσης, τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης με επιστολή τους εντός του Μαΐου ότι, κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 8η Ιουνίου 2018. Τέλος, οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών σχολείων με τη λήξη των μαθημάτων αποστέλλουν στα Γυμνάσια μαζί με τους τίτλους Σπουδών βεβαίωση για τη 2η ξένη γλώσσα που έχει διδαχθεί ο μαθητής στο δημοτικό και κατά περίπτωση:

α) τις σχετικές δηλώσεις για την ιταλική γλώσσα (στα Γυμνάσια που πάνε τα παιδιά μας δε διδάσκεται) και

β) τις αιτιολογημένες αιτήσεις για την αλλαγή της 2ης ξένης γλώσσας από αυτή που διδάχτηκε στο δημοτικό.

ΑΙΤΗΣΗ για αλλαγή Β ξένης γλώσσας

Ολόκληρη την εγκύκλιο καθώς και  τις εγκυκλίους για τις εγγραφές στα Πειραματικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά γυμνάσια μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου στη διεύθυνση  2dim-n-eryth.att.sch.gr/wordpress/. Αν κάποιος  θέλει τυπωμένη κάποια από αυτές μπορεί να την ζητήσει από το Διευθυντή του σχολείου.

 

 Ο Δ/ντης

                                                                        Παντελής Τσιώτας

 

Κορυφή