Έπαινος για τις δράσεις εκπαιδευτικών του σχολείου μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Horizon 2020: ‘Cos4cloud project’.

Απονεμήθηκε έπαινος για τις δράσεις εκπαιδευτικών του σχολείου μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Horizon 2020 (Call: H2020-INFRAEOSC-2018-2020) Cos4cloud project’,   σκοπός του οποίου είναι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών για τη σύνδεση της Επιστήμης των Πολιτών με το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοιχτής Επιστήμης (European Open Science Cloud- EOSC).

 

Δείτε τους επαίνους εδώ:

 

Κορυφή