«Αυτός ο Άλλος»

Η ομάδα Δράσης του σχολείου μας με τίτλο «Αυτός ο Άλλος» έθεσε από την αρχή της χρονιάς ως στόχο να φέρει σε επαφή τα παιδιά με άτομα με κάποιου είδους αναπηρία. Σε αυτό το πλαίσιο επισκέφτηκαν το σχολείο μας άτομα κωφά, με οπτική ή κινητική αναπηρία και μίλησαν με τους/τις μαθητές/τριές μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τον τρόπο που τα επιλύουν. Το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν τεράστιο.  Αναλυτικά οι εκδηλώσεις παρουσιάζονται σε άλλα άρθρα της ιστοσελίδας μας.  Οι μαθητές της Στ’  τάξης  εκφράστηκαν καλλιτεχνικά δημιουργώντας  αφίσες με θέμα την αποδοχή της διαφορετικότητας, οι οποίες αναρτήθηκαν στους διαδρόμους του σχολείου, αναπτύσσοντας την ενσυναίσθηση τους , καθώς μέρος της αφίσας το ζωγράφισαν με το στόμα.

dav
dav
dav
dav
Κορυφή